Visst minns jag

152 kr st

Minns du ditt 60-tal? Författaren Cai Svensson vill inspirera dig att skriva ner dina egna minnen av din ungdoms musik, mode och de batt. "Den här boken är ett kärleksbarn avlat i hängmattan. Den har skapats under rent lustfyllda omständigheter, oplanerat och utan kall beräkning."

 Författaren redovisar drygt 200 minnesfragment från sin ungdomstid i Linköping. Han har velat fånga vardagen ute i bostadsområdena och på skolorna. Tiden präglades av omvälvande händelser som radikalt föränd-rade synen på ungdomars liv och på samhället och politiken i stort. Men det som främst intresserade ungdomar var förstås den nya musiken och det nya modet. 

Minnesfragmenten rymmer hela vidden av rent komiska förhållanden, små glädjeämnen och irritationsmoment i vardagen samt djupaste tragik. De mer livsavgörande fragmenten berör det ofattbara att inte endast dyr-kade idoler utan även klasskamrater (!) ibland gick bort i drogmissbruk och olyckor. 

Visst minns jag inbjuder läsaren att göra egna tolkningar av fragmenten och den eventuella helhet de kan skapa. Dessutom är det författarens förhoppning att fler vittnen från tiden börjar utforska sina egna minnen.