En liten bok om kärlek och relationer

82 kr st

”Kärlek är att möta någon som berättar något nytt om en själv”, hävdar den surrealistiske poeten Andre Breton. Det är därför författarens ödmjuka förhoppning att aforismerna i denna bok kommer att säga något nytt om läsaren.

Temat för den här lilla samlingen med aforismer tillhör mänsklighetens eviga och allra käraste följeslagare. Inte mycket intresserar och engagerar människor så som detta tema förmår. Det är därför onekligen ett vågspel att publicera tankar om just kärlek och relationer. Inte minst om ambitionen är att försöka säga något nytt i ärendet…

Aforismerna i denna bok är emellertid varken insmickrande eller traditionellt sockersöta. Istället har de emellanåt en karaktär som inte väjer för det obekväma och obehagliga. Och kanske står här nya sanningar att finna.

Aforismerna är delvis nyskrivna, delvis hämtade från författarens tidigare samlingar av tänkespråk: Obeträddheter. Aforismer (2009), Gift dig aldrig med en lärare – Dr Cais droppar (2011) och Den kringskurna himlen. Anteckningar (2012).

Cai Svensson är fil dr och lektor och har gett ut ett flertal verk, bl a fackböcker, memoarböcker, diktoch aforismsamlingar.