Jag minns - Fragment av en komisk uppväxt 1950 - 1970

162 kr st

I boken Jag minns – Fragment av en komisk uppväxt 1950 - 1970 redovisar författaren drygt 250 minnesfragment rörande humorns och komikens avgörande betydelse för hans uppväxt. Han anar att humorn generellt sett betydde avgjort mer under 1950- och 60-talet än den gör idag. Varför det skulle kunna förhålla sig så är ett annat problem som författaren försöker gräva lite djupare i. Även vilka funktioner humorn hade på individnivå för författaren och på samhällsnivå begrundas. Författaren betraktar detta som sin ”roligaste bok”.

Minnesfragmenten berör de tidiga humorinflytelserna som rim och ramsor, serier, böcker, beredskapstidens humor på stenkakor, bl a Fridolf Rhudin, pilsnerfilmer samt betydelsen av radions och televisionens genombrott, inte minst den större spridningen av 1950- och 1960-talets revyer. Knäpp upp-revyn med i synnerhet Martin Ljung om tidens stora humorstjärna spelade en avgörande roll, liksom något senare Hasses & Tages revyer.

Cai Svensson är född och uppvuxen i Linköping. Han är fil dr och lektor (sv-hi på gymnasiet) och har gett ut ett flertal böcker, bl a dikt- och aforismsamlingar samt självbiografiska verk. Dessutom driver han en sajt och bloggar på nätet.