Imman av dina drömmar

119 kr st
Cai Svensson förra diktbok, SÅNGER PÅ ÅTERVÄNDSGRÄNDENS (2022), markerade författarens återkomst som lyriker efter en lång tystnad. Boken innehåller personliga betraktelser, fokusering på existentiell problematik och tids- och samhällskritik som vänder sig mot sysselsättningar utan djupare mening, materialism och oreflekterad konsumism. IMMAN AV DINA DRÖMMAR (2023) är den hittills lättillgängligaste och ärligaste diktsamlingen. I grunden är den en fortsättning på och fördjupning av den föregående, men ännu lite uppriktigare. Språkformen är lättillgängligare och bildspråket mindre djärvt. Budskapet är prioriterat.