Sånger på återvändsgrändens mur

137 kr st
Cai Svenssons förra diktsamling LUCY JORDANS ÖGON (2020) var hans första lyrikbok sedan 2013. Den innehåller inte bara mer personliga betraktelser utan fr a tids- och samhällskritik riktad mot meningslösa sysselsättningar, materialism och oreflekterad konsumism. 
SÅNGER PÅ ÅTERVÄNDSGRÄNDENS MUR betonar ytterligare det personliga anslaget men även en rent existentiell problematik med människosyn och människovarande i fokus. Texterna präglas av en mer lättillgänglig språkform och mindre djärva bilder än tidigare. Budskapet är prioriterat.