Alla andra är zombies

160 kr st
Cai Svenssons första diktsamling, DEN SEENDES DAG, utkom 2010 och utgjorde författarens debut som poet. Den följdes 2012 av DEN TILL HÖSTEN INVIGDE, som fördjupade debutsamlingens teman och motiv.
Den tredje nu föreliggande diktsamlingen, ALLA ANDRA ÄR ZOMBIES, markerar en tydlig återgång till modernismens rötter. Såväl ton och stil som motiv är råare och djärvare. Dikternas bildmässiga scener gestaltar fortfarande tankar kring nödvändigheten av kreativitetens etos, humanism och kritik av omedvetenhet och konsumism. Men synen på dikten som gåta har därtill tagit sig ett allt distinktare uttryck. Cai Svensson är fil dr och lektor. Han har tidigare även publicerat aforismer och verk om litteratur som kommunikation, litteraturtolkning och litterärt skapande. Dessutom är han verksam som debattör och driver ett antal sajter och bloggar på nätet.
Av Cai Svensson har tidigare utgivits:
Obeträddheter. Aforismer 2009 (vulkan.se)
Sorgmantelns skugga. Haikudikter 2010 (gml.se)
Den seendes dag. Dikter 2010 (gml.se)
Gift dig aldrig med en lärare. Dr Cais droppar 2011 (gml.se)
Den till hösten invigde. Dikter 2012 (gml.se)
Den kringskurna himlen. Anteckningar 2009-2012. Aforismer
2012 (gml.se)