Den kringskurna himlen

160 kr st

Cai Svenssons förra aforismsamling, Obeträddheter, utkom 2009. Den utgjorde författarens debut som skönlitterär författare. Nu följs den av Den kringskurna himlen, som fördjupar debutbokens teman och motiv

Den kringskurna himlen. Anteckningar 2009-2012 består inte endast av aforismer i mer kvalificerad bemärkelse utan även av allmänna tankar, idéer, infall och kommentarer till möten med människor och böcker. Allmänna tids- och kulturkritiska reflektioner får samsas med ett mer specifikt ifrågasättande av naiv positivism, biologism, reduktionism, religiös ateism, konsumism och ytliga tidsfördriv.

Cai Svensson är fil dr och lektor. Han har tidigare även publicerat verk om litteratur som kommunikation, litteraturtolkning
och litterärt skapande. Dessutom är han verksam som debattör och driver ett antal sajter och bloggar på nätet.

Av Cai Svensson har tidigare utgivits:
Obeträddheter. Aforismer 2009 (vulkan.se)
Sorgmantelns skugga. Haikudikter 2010 (gml.se)
Den seendes dag. Dikter 2010 (gml.se)
Gift dig aldrig med en lärare. Dr Cais droppar 2011 (gml.se)
Den till hösten invigde. Dikter 2012 (gml.se)