Nog var det så

146 kr st

"Med min bok 'Nog var det så' vill jag få alla att värna om sina minnesfragment."

Cai Svensson har i tidigare verk utnyttjat fragmentet som medel i såväl lyrik som aforistik. I "Nog var det så" har han utforskat sin barndom i Linköping med samma metod och även skrivit mer självutlämnande än tidigare.

De 600 minnesfragment som ligger till grund för boken är associativt presenterade utan någon annan princip än en lös kronologi. Innehållet spänner över högt och lågt, vitt och brett samt väjer inte för till synes oväsentliga inslag. Tidsandan är präglad av folkhemmets politik och ideologi på gott och ont. Fördomar, social kontroll och skvaller utgör dystra strömningar i tiden, medan sociala reformer och public service skapar den tidstypiska optimismen.

"Nog var det så" inbjuder läsaren att göra egna tolkningar av fragmenten och den eventuella helhet de kan skapa. Dessutom är det författarens förhoppning att fler vittnen från tiden börjar utforska sina egna minnen i jakten på en fullständigare förståelse av den period som omväxlande har benämnts "folkhemmet", "rekordåren" och "den sociala ingenjörskonstens tid".

Cai Svensson är fil dr och lektor. Han har publicerat en rad dikt- och aforismsamlingar samt verk om litteratur, kommunikation och litterärt skapande. Dessutom är han verksam som debattör och driver ett antal sajter och bloggar på nätet.