Den seendes dag

110 kr st
Jag är. I mig är detta frö, denna uppluckrade åker, detta regn, denna talrika tranors dans. I dig är jag blått hopp, jag är framtid Den seendes dag är en ljus diktsamling, ett trotsigt trots allt i mörkret. Författaren tar sin utgångspunkt i naturen och förmågan att begrunda och tolka sinnesintryck. Den seende söker och kan upptäcka nya djup och dimensioner hos verkligheten. Mörka stråk och kulturkritiska anslag saknas inte. Tidens förflackning och brist på medvetenhet spelas ut mot de klassiska kulturernas strävan efter stillhet, inre tystnad och djupare insikt. Stilen är ordknapp och formen klassisk. Målet är merhet, inte nyhet. Av Cai Svensson har tidigare utgivits: Obeträddheter. Aforismer 2009 (vulkan.se) Sorgmantelns skugga. Haikudikter 2010 (gml.se)till slutet.