XYZ Om fundamentalism...

168 kr st

Om fundamentalism inom tre skriftreligioner och dess effekter i samhället och politiken

Enligt Norstedts Svenska ordbok är fundamentalism en ”renlärig variant av religion som stöder sig på grundarens ursprungliga dogmer”. På senare år har man särskilt uppmärksammat fundamentalistiska rörelser i den muslimska världen. Det är allmänt erkänt att de har stor betydelse för samhällsutvecklingen och världspolitiken. Mindre uppmärksammat är att detsamma kan sägas om fundamentalismen inom judendom och kristendom.

I alla skriftreligioner innebär fundamentalism en strävan att bevara regler och föreställningar som nedtecknades för mer än tusen år sedan och som var anpassade till den tidens samhälle och kunskaper. Att hävda deras giltighet i dagens värld möter svårigheter och leder ofta till allvarliga konflikter.

En svensk ledarskribent och utövande katolik skrev för en tid sedan att människors religiositet är ”ett sökande efter eviga och universella sanningar”. Men vilka är då dessa sanningar? Är till exempel synen på kvinnors roll i samhället uttryck för en ”evig och universell sanning”? Den här boken redovisar och granskar olika personers svar på sådana frågor, med särskild inriktning på fundamentalismens betydelse för samhällets utformning, för skolornas undervisning och för synen på mänskliga rättigheter.