Den ihåliga frihetsgudinnan

161 kr st

Om några mindre kända sidor av USA

Boxaren Anthony Fletcher var en gång USA-mästare i lättvikt. För nitton år sedan dömdes han till döden för ett mord som han av allt att döma inte begått. För sju år sedan beordrade en domare att han skulle få en ny och korrekt rättegång. Beslutet har inte verkställts Fletcher sitter fortfarande isolerad i dödscell. I hundratals andra fall har frivilligorganisationer genom DNA-tester kunnat visa att dödsdömda eller livstidsfångar var oskyldiga. De har frigivits – en del efter decennier i fängelse. Av USA:s 50 stater har 33 alltjämt döds-straffet kvar. Inget annat land har så stor andel av befolkningen i fängelse – omkring tio gånger så många per miljon invånare som i Sverige. Rättsväsendet är överbelastat och fungerar dåligt för dem som inte har råd med egna advokater. Gapet mellan fattiga och rika är större än i de flesta utvecklade industriländer.

Hur fungerar egentligen USA? Hur har det kunnat bli så här? I vilka avseenden är USA en dålig förebild för den omvärld som man gärna vill leda? Den här dokumentären ger en del av svaren på sådana frågor.