Arkivisterna

283 kr st

VARUDEKLARATION

Den här berättelsen skildrar tänkbara försök till upp-ror mot tidens övermakter. Den sätter in en grupp fik-tiva personer i utkanten av en dokumenterad verklig-het, så långt vi nu känner till den. Här är de tretton viktigaste personerna i den ordning de framträder:

Bertil Peterson, kallad Styret, f.d. andrestyrman
Johan Paulsson, f.d. sjömanspräst i Peru
Ingvar Krantz, f.d. utrikeskorrespondent
Kevin Rosén, f.d. ambassadtjänsteman
Arne Westin, f.d. chef inom trävaruindustrin
Gunnar Olofsson, f.d. platschef vid biståndsprojekt
Jan-Olof Tillberg, f.d. utredare av ekobrott
Lena Bram, journalist, Gunnars dotterdotter
Sofia Tillberg Ezquilora, lärare, Jan-Olofs maka
Helen McFarlane, f.d. handelsattaché, Kevins sambo
Kalman Kalocsay, kirurg vid avdelning för onkologi
Lisbeth Wilund, läkare, Ingvars särbo
Lajos Kalocsay, f.d. rättsläkare, Kalmans far

Därutöver förekomer en del bipersoner, för det mesta de ovan nämndas släktingar, vänner eller medarbeta-re. De är också uppdiktade. Uppgifter om ledare och förhållanden i olika länder är däremot hämtade från så säkra källor som finns att tillgå. Berättelsen berör händelser under åren 2009-2013.