Språkresor

348 kr st

Vi gör ständiga språkresor. Det kan kräva en viss vägledning. En vetenskaplig översikt av världens språk från 1977 förtecknar 4522 kända språk, varav 145 inte längre var någon enda människas modersmål. Det beräknades då att endast 138 språk talades av fler än en miljon människor.

Vi som lever i ett ganska litet språkområde är ofta tvungna att lära oss andra tungomål än vårt eget. Alltfler svenskar möter ett allt större antal främmande språk, både i hemorten och under långväga resor. På många svenska arbetsplatser används nu engelska oftare än svenska. Mycket tyder på att svenskan än en gång befinner sig i en period av snabb och ganska genomgripande förändring. Nya ord tillkommer ständigt, medan många gamla ord och uttryck tas ur bruk eller lever sitt pensionärsliv i våra korsord.

Intresset för språk är stort i dagens Sverige. Den här boken är avsedd att presentera det viktigaste som en allmänbildad svensk åtminstone bör ha hört talas om då det gäller världens språk. Särskild uppmärksamhet ägnas åt språkens utveckling och inbördes släktskap. Störst utrymme får dels språk som talas av väldigt många människor, dels språk som har intressanta särdrag men är på väg mot utplåning. Registret ger tips om vidare studier för den som vill veta mera.