Ur Dimman

89 kr st

Klarsyn kommer till oss som en tjuv om natten och fångas ibland i det skrivna ordet.

” Ur Dimman” är Åke Seigers tionde diktsamling utgiven på samma förlag.