Brytningstid

77 kr st

Tankar formulerade i en tid av oro, förändrade livsbetingelser och relationer under utmaning.

” Brytningstid” är Åke Seigers sjätte diktsamling utgiven på samma förlag.