Inte visste jag

111 kr st

Att stanna upp, iaktta och uppleva livsyttringar kan varmt rekommenderas. Vår tids sökande efter mening och riktning behöver konstpauser i vardagen.

” Inte visste jag” är ett försök att i diktform beskriva sådana tankepauser.

Diktsamlingen är Åke Seigers tredje, utgiven på samma förlag.