TANKE VILJA kÄNSLA femtio akademiska år

219 kr st

Långt innan året tar slut byter naturen färg och
därmed stämning. Lövens dittillsvarande grönska
övergår i sprakande färgprakt, med toner från
ljust gult till djuprött. Ofta är första nattfrosten
startpunkt för naturens annalkande nedstängning.
Färgerna är både uppiggande och förebådande.
Veckor senare bleknar löven till en alltmer
ensartad grå-brun kulör i samband med att de fyller
marken. Den sista fasen är ett förmultnande
av den tidigare växtkraften inför vintern. De nu
förbrukade lövverken blir samtidigt näring inför
naturens omstart följande vår och utgör därmed
en del av ett evigt kretslopp av energiomvandling.