Ska det va så här

77 kr st

Betraktelser med rim och reson.

Livet är ett kalejdoskop och var och en ser det som passar ens egen livsvärld.

”Ska det va så här” är Åke Seigers femte diktsamling utgiven på samma förlag.