Du som talar i violer

128 kr st

När alla verktyg

är utom räckhåll

blir det möjligt

att ta emot.

När alla förtjänsterna

har gått till vila vid Hans fötter

är det möjligt

att låta sig älskas.