Små Barn Stora Tankar

117 kr st

Signaturen "Mården" har under årens lopp, med satirens hjälp, lyft fram barnens perspektiv i en aningslös vuxenvärld, i tidningar, böcker och TV.

Nu samlar hon dem till en gemensam demonstration.

Huka er! Vakna!

Här kommer "Mårdens ungar"!!!