Storsamlarna

300 kr st
Den här sammanställningen innehåller en del om Storsamlarna och den utställning på
Nordiska museet som under hela år 2007 visade tusentals föremål ur 63 privata samlingar från
hela Sverige.
Mina försök att samla allt om storsamlarna i en bok eller häfte har pågått från och till sedan
oktober 2007. Under resans gång har jag fått många förslag och tips, flera som framhållit hur
bra det är att någon försöker samla ihop data om storsamlarna men även några som menat att
det är svårt dyrt och därmed näst intill omöjligt att trycka en bok med en så liten målgrupp.
Att bilda en arbetsgrupp som jag planerade i början var inte någon bra idé mest beroende på
att de flesta andra inte hade tid eller hade idéer som låg för långt ifrån vad jag själv tänkt.
Alltså försökte jag själv, därav den långa tidsperioden. Sponsorer har inte jagats och är väl i
dagens ekonomiska läge inte att tänka på. Med olika långa tidsmellanrum skickade jag
påminnelser via brev eller dator till dem som ännu inte svarat på mina uppmaningar att skriva
något om sig själv och sin samling. I november 2008 hade alla utom 19 samlare ”svarat”. I
mitten på december var det nio kvar och nu när häftet skall gå i tryck saknas tyvärr
fortfarande kommentarer från åtta samlare. För dessa har jag tagit mig friheten att via olika
uppslagsverk skriva något om deras samlarområden (Se slutet av Samlarnas egna berättelser).
Jag vill också rikta ett uppriktigt tack till alla, ingen nämnd och ingen glömd, som antingen
bidragit med uppgifter eller på annat sätt hjälpt och stöttat mig i arbetet med denna
publikation.
Jan Myrtorp
Storsamlarna
Författare: Jan Myrtorp
Artnr: 9789186215477
Vikt: 403 gram
Leveranstid: 3-5 dagar
ISBN: 978-91-86215-47-7
Förlag: GML Förlag
Bandtyp: Mjukband
Format: 210 x 297 mm
Antal sidor: 119
Kategori: Facklitteratur