Leksakslexikon

250 kr st

Gamla leksaker speglar barndomens verklighet. Under mina år som leksakssamlare har jag många gånger saknat en uppslagsbok för att kunna läsa mer om de leksakstillverkare som hittills varit okända för mig och med denna bok hoppas jag att en del av detta tomrum är uppfyllt.

Boken vänder sig till alla som önskar sig, antingen koncentrerat eller mer fylligt, information om leksakstillverkare, kända leksaker och olika termer och uttryck som används inom leksakssamlandet.
Den här boken innehåller en förteckning över leksakstillverkare från 1900-talet med tonvikt på tillverkare av litograferade plåtleksaker, men även med kända tillverkare av dockor, spel o pussel, träleksaker, gjutna modellbilar med flera.
Här finns data för mer än 1200 olika leksaksfabriker stora och små, kända och okända. De flesta av dessa tillverkare kommer från Tyskland, Japan, England eller USA. Tyskland är det land som har de stoltaste traditionerna när det gäller tillverkning av leksaker. Redan i slutet av 1850-talet grundades ett av Tysklands mest berömda leksaksföretag nämligen Märklin som allt sedan dess producerat leksaker av hög kvalitet. Nürnberg blev i slutet på 1800-talet centrum för den tyska leksaksproduktionen med många fabriker (Bing, Carrette, och massor av andra) som inte bara täckte den inhemska efterfrågan på leksaker utan även exporterade mängder av leksaker till olika länder. År1913 hade Tyskland 30% av leksaksmarknaden i USA men den siffran sjönk drastiskt vid första världskrigets utbrott, eftersom USA införde importförbud från Tyskland. I Japan startade leksaksproduktionen i större skala under ockupationen av USA i slutet av 1940- talet och början av 1950-talet. Leksakerna som producerades under denna tid märktes ofta med Made in Occupied Japan.
Leksaksproduktionen i England och Storbritannien startades av bland andra Meccano, Mettoy och Lines Brother.
I boken finns också uppgifter om leksakstillverkare från Frankrike, Sverige, Danmark och Spanien samt många andra länder.
I tabellform kan man även se kortfattade data över samtliga leksakstillverkare med varumärke och produktionstid. Vidare finns en lista med förklaringar på vanliga ord och uttryck som används inom leksakssamlarkretsar.
Allmänt kan konstateras, att det är ett känt faktum, att i många fall finns ytterligt få uppgifter om de personer som i början på 1900-talet startade leksaksföretag, ofta med hjälp av släkt och vänner, ett brinnande intresse och en hängiven tro på sin idé.
Inga anspråk görs på att detta lexikon är helt komplett. Det finns säkert ytterligare en hel del tillverkare som borde ha varit med i denna bok, och säkert finns det många uppgifter om en del tillverkare som saknas i detta lexikon. Jag är därför tacksam att bli kontaktad av den som upptäcker brister eller fel i denna bok
Jag hoppas att detta lexikon skall vara till nytta och även nöje för leksaksintresserade i allmänhet och leksakssamlare i synnerhet. Kanske finns det även andra användningsområden för denna bok. Områden som inte ens jag som författare har kunnat förutse.
Genom att använda denna bok kan kanske intresset för att samla gamla leksaker väckas, eller behållas, eller rent av ökas, vilket i så fall betyder att ett av mina mål med denna uppslagsbok har uppfyllts. Fjugesta Jan Myrtorp

Leksakslexikon
Författare: Jan Myrtorp
Artnr: 9789186215453
Vikt: 395 gram
Leveranstid: 2-5 dagar
ISBN: 978-91-86215-45-3
Förlag: GML Förlag
Bandtyp: Mjukband
Format: 148 x 210 mm
Antal sidor: 244
Kategori: Facklitteratur