Musen som röt

150 kr st
På slutet är Don Giovanni en åldrad och luggsliten hjälte, där bäst föredatum gått ut för länge sedan. Det vita pudret har krackelerat och perukenhamnat på sniskan, han rör sig kryckigt och stapplande. Som omdet pålitliga organet lämnat honom och de sista krafterna går åt till detkategoriska och, om man så vill, heroiska nejet.
Det finns många sätt att börja en opera på. Det behöver inte vara medouvertyren, även om det är det vanligaste. Ouvertyren kan man dessutomlägga i slutet av operan, som i Hans Zenders ’Don Quijote’, ellerman kan köra igång direkt, utan ouvertyr, som i Puccinis ’Boheme’, ellerså kan den se ut lite hur som helst och helt avvika fråm gängse mönstersom i György Ligetis ’Den stora makabern’ och endast bestå av vilttutande bilhorn.
Att han framhärdade, viss om sin gudagåva, även om tvivlet iblandansatte honom, det ska vi vara honom innerligt tacksamma för. ’Men min tid ska komma’, lär han ha sagt. Och det har den sannerligen gjort.Sedan början av sextiotalet, då den stora Mahler-renässansen satte in,talar alla betydande symfoniorkestrar flytande mahlerska.
När Pierre-Laurent Armand slår an pianot i Boulez första pianosonat ärdu utlämnad till ditt eget inre akustiska rum och hur du väljer att möbleraär upp till dig. Du kan ju, om du behöver det, trösta dig med Boulezegna ord: ’Musik har ingen mening, betyder ingenting’. Man kantillägga att möjligen finns där en syntax. Men inga ord.
I ett ytterst begränsat scenrum, en större låda, utan egentliga perspektiveller flyktmöjligheter, utspelar sig dramat mellan Wozzeck, Marie,majoren, doktorn och tamburmajoren. Som i en fängelsehåla eller somdjur i bur, där den sociala hackordningen en gång för alla är given ochoföränderlig. Människan är människans varg.
Musiken hade tidigt slagit klorna i honom och släppte inte taget förrän35 operor senare. Då var det tvärstopp, vid 37 års ålder, men han hade 39år kvar att leva. Han hade sagt sitt och satte, efter väl förättat värv, belåtettänderna i en ’Tournedos Rossini’. Notpappren fick lämna plats påbordet för maten. Han var lika uppfriskande kulinarisk i båda genrerna.