Resan till Randers

160 kr st

Denna bok kom till som en uppföljare av ett tidigare, havererat bokprojekt. Vilket kan förklaras med att själva konceptet var på tok för vidlyftigt för att inte säga vansinnigt. Jag hade haft ambitionen att sammanställa en bok som enbart skulle bestå av textstycken ur andra författares verk som sammanfogade skulle resultera i en löpande text, där skarvarna helst inte skulle gå att upptäcka. Vad den skulle handla om och vilka författares textstycken som skulle ingå var oklart. Det kan kanske liknas vid att lägga ett pussel där du inte vet hur pusselbitarna ser ut, än mindre själva pusslet.

Den föreliggande boken är en ny bok, men där finns vissa likheter. Jag använder mig också av material från andra författare, men i ett antal och ett omfång som inte är i närheten av vad det ursprungliga konceptet hade krävt. Övrig text, den absoluta merparten, är skriven av mig. Berättelsen är också min. Jag har valt pusselbitarna och lagt pusslet eller, med en annan bild, klippt ”textfilmen”.

Mer eller mindre fantasifulla är de förklaringsmodeller jag använt mig av för att motivera de ofta tvära kasten och andra, rent anakronistiska samband. Fast egentligen handlar det om att be läsaren om tilltro till berättelsens egen logik, även om det på sina ställen är att begära väl mycket. Jag är medveten om det. Men tro på det du läser. Det blir, om inte annat, roligare så.