Gustav, Igor och Napoleon

149 kr st

(måndag)

Jag vaknade även denna morgon.

Den sextonde denna månad (mars) var en måndag.

Jag föddes, som tidigare meddelats, i september för 79

år sedan.

Allt är sig olikt och fullständigt upp och ner.