Forskning till Salu

373 kr st

En granskning av Karolinska Institutets dolda agenda.

Under de senaste 20-30 åren har en ökande kommersialisering skett inom den akademiska forskningen världen över. I boken, Forskning till Salu redogörs för hur denna utveckling sett ut i vårt land. Som utgångspunkt tas Karolinska Institutet (KI), Sveriges högst rankade och enda helt medicinska universitet. Att KI valts ut som exempel beror även på att det, inte minst genom sin tidigare rektor (och regeringens vetenskaplige rådgivare), Hans Wigzell, har varit den institution som gått i täten för de förändringar som skett. Utöver att ge en rad exempel på hur den tilltagande orienteringen mot kommersiell nytta sett ut så tar boken upp diskussionen om vad detta betyder för sådant som:
o forskningens frihet, av tradition en starkt drivande kraft för nya upptäckter som på sikt kan leda till industriell applikation och förändring av människors liv

  • risken att ökad sekretess och svårtillgänglighet ersätter öppenhet och snabb spridning av forsknings resultat
  • risken att forskningen styrs av snäva ekonomiska intressen snarare än av samhällets behov
  • risken att allmänna medel på ett icke avsett sätt används för att stödja privata vinstintressen
  • tillgången på oberoende experter som kan bedöma industrins produkter.

Diskussionen om dessa frågor och införandet av åtgärder som skall garantera det allmännas intresse i den skattefinansierade universitetsforskningen har varit betydligt mer aktiv i till exempel USA än i Sverige.
Författaren, Johan Thyberg, är professor i cell- och molekylärbiologi vid KI men sedan ett par år tjänstledig. Han ägnar sig numera åt att studera universitets/näringslivsfrågor. Under våren publicerade han en bok om en uppmärksammad utredning vid KI och Vetenskapsrådet rörande misstänkt oredlighet inom forskning (Forskningsfusk eller Rättsövergrepp gml@gml.se).

Forskning till Salu
Författare: Johan Thyberg
Artnr: 9789186215248
Vikt: 525 gram
Leveranstid: 3-5 dagar
ISBN: 978-91-86215-24-8
Förlag: GML Förlag
Bandtyp: Mjukband
Format: 148 x 210 mm
Antal sidor: 326
Kategori: Samhälle, politik o debatt