Mina anfäder

194 kr st

Under en ganska lång tid har en tanke börjat slå rot hos mig. Det handlar om att göra en bok om mina föräldrar och deras anfäder. Och med anfäder menar jag då både manliga och kvinnliga släktingar bakåt i tiden. På det viset slipper jag använda begreppet "anfäder och anmödrar", vilket annars kanske hade varit mer adekvat.
Saken är annars den att jag redan för ett antal år sedan eller strax efter min pappas död 1996 började med ett ganska omfattande projekt, nämligen med att sammanställa en hemsida med information om alla mina anfäder så långt sådan fanns att tillgå. Min far var en av de få i släkten som visste mycket om detta och nu hade den källan till information försvunnit. Men min mor och några andra fanns fortfarande kvar och jag kände väldigt starkt att min uppgift var att dokumentera allt som gick att dokumentera innan det var för sent.

Dessutom kom jag att ärva efter min far stora delar av det släk-tarkiv som denne disponerat. Det arkivet innehöll mängder av brev, boupp-teckningar, betyg, diplom och andra handlingar av alla de slag. Min insikt var att detta material aldrig skulle sammanställas eller sorteras efter mig. Alltså var det frågan om att låta det gå förlorat eller göra något åt saken. Och mitt sätt att göra något var att starta en hemsida, som sedan kunde läsas och studeras av vem som helst.
För att komma igång med min hemsida och samtidigt inte låta den bli alltför omfattande valde jag att göra sammanfattande beskrivningar av var och en av personerna och låta dem hänga samman i en struktur, där man lätt kunde klicka sig vidare i släktträden bakåt i tiden. Nu gällde det att få tag i så myck-et information som möjligt men också att spåra fotografier och porträtt på de berörda.

Mina anfäder
Författare: Fredrik Norberg
Artnr: 9789188173102
Vikt: 330 gram
Leveranstid: 2-3 dgr
ISBN: 9789188173102
Förlag: GML förlag
Bandtyp: Mjukband
Format: 148-210
Antal sidor: 202
Kategori: Memoarer och biografier