Invandring och svenskundervisning

144 kr st

Det här är en skildring av arbetskrafts- och flyktinginvandringen till Sverige under en stor del av 1900-talet och om mottagandet i vårt land, inte minst i form av språkundervisning.

Hur såg inflyttningen av utländsk arbetskraft ut, vilka kom, varifrån och vad mötte dem i Sverige? Flyktingar överfördes genom avtal från flyktingförläggningar i Central- och Sydeuropa men kom också spontant som asylsökande. Sågs de också som arbetskraftsreserv?

Den svenska invandringspolitiken förändrades och anpassningspolitiken kom att innefatta en omfattande språkundervisning. Det var studieförbunden som fick huvudansvaret för att bygga ut och genomföra en avgiftsfri svenskundervisning. Här beskrivs ingående hur ämnet utvecklades från svenska för utlänningar till svenska för invandrare (sfi). Folkbildningsuppgiften med invandrarundervisningen behandlas ur olika perspektiv - deltagarnas, lärarnas, arrangörernas - och ur samhällets synvinkel.

Utvecklingen mellan 1965 och 1985 speglas också något i hur invandrarsituationen ser ut i dag och hur svenska för invandrare och annan språkträning formas 2016.

Invandring och svenskundervisning
Författare: Leif Kindblom
Artnr: 9789163910852
Vikt: 225 gram
Leveranstid: 2-5 dgr
ISBN: 978-91-639-1085-2
Förlag: Leif Kindblom förlag
Bandtyp: Mjukband
Format: 150 x 210
Antal sidor: 132
Kategori: Facklitteratur