Planera och beräkna pris på din bok

I nedanstående formulär kan du planera och beräkna priset på din bok. Se hur olika storlekar och antal sidor påverkar prissättningen.

Grundpriset omfattar den upplaga du beställer, dock minst 30 ex.

Publicering och distribution innebär att GML gör boken tillgänglig för alla svenska bokhandlare och bibliotek samt att vi också lägger upp den i vår webshop under så lång tid som du vill. Publiceringstjänsten är bara tillgänglig för mjukband.

Tryckeritjänst är avsedd för dig som inte vill publicera din bok eller som vill sköta publicering och distribution själv.

Beräkna pris