Gör din bok hos oss

Det går snabbt, det är enkelt och du beställer endast de böcker du själv vill disponera. Om du har ett bokmanus, så har vi resten. Fortare än du anar kommer du att ha professionellt producerade böcker i din hand.

Boktryck
Oavsett om din bok ska säljas och distribueras eller om den bara ska delas ut till familj och vänner så ska den ju tryckas och bindas. Och den ska se ut som böckerna i bokhandeln.Så om du har eget förlag med egen utgivning, eller om du ska dela ut böckerna i en sluten krets, så är Tryckeriservice ditt val.

Publicering och distribution
Vill du ha hjälp att publicera och distribuera din bok så väljer du vårt publiceringspaket. GML gör då boken tillgänglig för alla Sveriges bokhandlare genom att registrera boken i Bokinfo, som är bokhandelns databas. Därutöver skickar vi recensionsexemplar av boken till Bibliotekstjänst och där kommer den med i BTJ:s katalog. Oftast får vi också en recension och den använder vi givetvis till att stödja försäljning av boken.

Publicering och distribution bygger på att att vårt boklager finns på skivminne och att vi trycker böckerna vartefter de beställs. När du väljer denna tjänst ska du således bara beställa det antal böcker du själv vill disponera.

Du kan välja att ge ut din bok via GML Förlag eller att ge ut den i eget namn. Som egen utgivare behöver Du ha ett ISBN-nummer registrerat i Ditt namn. ISBN (International Standard Book Number) är en standardiserad sifferkombination som ska underlätta identifikation av monografiska publikationer, i första hand avsedd för detaljhandeln i samband med försäljning. Det ansöker Du om på Kungliga Biblioteket ISBN-centralen.

I Tryckeriservice ingår:

 • Ett provexemplar av boken före produktion
 • Tryck av överenskommet antal böcker till offererat pris
 • 7 pliktexemplar till KB och universitetsbiblioteken

I Publicering och Distribution ingår:

 • Ett provexemplar av boken före produktion
 • ISBN nummer om GML står som utgivare
 • EAN streckkod
 • 7 pliktexemplar av boken till KB och universitetsbiblioteken
 • Exponering på vår nyhetssida under minst 4 veckor
 • Försäljning av boken via vår internetbutik
 • Registrering hos Bokinfo så att boken blir tillgänglig för bokhandeln
 • Referensex till Bibliotekstjänst för bedömning
 • Överenskommet antal böcker till Dig till offererat pris
 • Tilltryck och distribution av böcker vartefter beställningar kommer in

Det enda Du behöver göra är att förse oss med ett tryckfärdigt original, helst en PDF-fil. Behöver Du hjälp med att framställa originalet så kan vi hjälpa dig med det - begär offert.

Betalningsvillkor
Efter sedvanlig kreditbedömning tillämpar vi för privatpersoner betalning 10 dagar efter leverans och för företag 30 dagar.

Rättigheter
När Du anlitar oss behåller Du själv hela tiden rätten till Din bok. Även om Du valt att låta oss publicera Din bok så har Du alltid möjlighet att samtidigt använda andra distributionskanaler. Upphovsrätten är alltid Din.

Marknadsföring:
Den marknadsföring vi gör är att lägga upp boken på vår nyhetssida och lägga upp den i butiken. Vi registrerar boken hos Bokrondellen för att göra den tillgänglig för bokhandeln. Vi sänder också två recensionsexemplar till Bibliotekstjänst för lektörsbedömning. Den recension vi sedan får vidarebefordrar vi givetvis till Dig. Vi använder den också i vår butik och i Bokinfos databas.

I övrigt har vi paketpriser på marknadsföringsmaterial som visitkort, bokmärken och vykort.