Rosenkorsets Brödraskaps tre manifest

170 kr st
Rosenkorsets Brödraskaps Tre Manifest, Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis och den skönlitterära berättelsen Christian Rosenkors´Alkemiska Bröllop, vilken nyligen filmatiserats, tillhör senrenässansens mer kända verk. I Reformationens spår vill författaren, Johann Valentin Andreæ (1586-1654), och en akademisk krets omkring denne, den så kallade Tübingenkretsen, verka för en fortsättningsreformation för att uppnå ett mer tolerant och jämställt samhälle och detta på esoterisk grund. Eftersom skriften Fama Fraternitais (Brödraskapets Kungörelse), det första av de tre manifesten, riktar sig ”till Europas ledare och lärde”, och uppmuntrar till svar erhölls också en mängd svar, bara under det första årtiondet närmare ca 400, varav nästan hälften samtyckande. Manifesten hade snabbt vunnit spridning till många länder, framför allt sedan de översatts till latin, det dåtida vetenskapliga språket. Vid slutet av 1700-talet hade fler än 2000 svar utgivits. I Manifestens spår uppstod också en rad Rosenkorssällskap varav en del fortfarande består, men inget av dessa sällskap kan åberopa oavbruten succession från J.V Andreæs tid utan är alla tolkningar av det som författaren uppger att han funnit i Thüringerwalds djupa skogar, lämningarna efter ett Hemligt Brödraskap, en gång lett av den mystiske Christian Rosenkors
Rosenkorsets Brödraskaps tre manifest
Författare: Roland Kyrenius
Artnr: 9789187247200
Vikt: 305 gram
Leveranstid: 3-5 dagar
ISBN: 978-91-87247-20-0
Förlag: GML Förlag
Bandtyp: Mjukband
Format: 148 x 210 mm
Antal sidor: 188
Kategorier: Skönlitteratur, Historia, historiska berättelser