När mentorskap och coaching sätter djupa spår

180 kr st

När mentorskap och coaching sätter djupa spår
Mellanchefer blickar bakåt
En bok för personalutvecklare och organisationsforskare

Lämnar mentorskap och coaching några varaktiga spår efter sig? Vad betyder sådana erfarenheter i människors yrkesliv? I denna bok har mellanchefer från stora industriföretag fått komma till tals. Deras första erfarenhet av en mentorskontakt ligger tio till tjugo år tillbaka i tiden. De 脀esta har därefter haft ytterligare mentors- och även coachkontak- ter under loppet av sin yrkeskarriär. Vad dessa inneburit behandlas i boken.
Författarens ursprungliga avsikt var att söka få svar på de inledande frågorna, sällan belysta i litteraturen om mentorskap och coaching. Bilden som framträder ger värdefulla kunskaper om hur samspelet med mentor alternativt coach i praktiken upplevts, hur utfallet blev och vad som kunde utnyttjas på lång sikt.
Därmed fyller denna bok förhoppningsvis en funktion för verksamma personalutvecklare. Innehållet har också gett upphov till några prak- tiska förslag som presenteras i slutet av boken. Med de inledande kapitlen och den omfattande litteraturlistan är boken tänkt att även vara en källa för organisationsforskare som vill ge sig in på ämnet.

Gunnela Westlander är forskare och författare inom området arbetsli- vets social- och organisationspsykologi. Docent 1977 vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Verksam först vid Personalad- ministrativa rådets (PA-rådets) forskningsavdelning och därefter som professor vid Arbetslivsinstitutet fram till 1995. Som professor emerita har hon bland annat varit knuten till forskarutbildningar vid KTH och Linköpings universitet. Hon har deltagit i en rad stora projekt om organisationsförändringar.

När mentorskap och coaching sätter djupa spår
Författare: Gunnela Westlander
Artnr: 9789186215422
Vikt: 250 gram
Leveranstid: 3-5 dagar
ISBN: 978-91-86215-42-2
Förlag: GML Förlag
Bandtyp: Mjukband
Format: 148 x 210 mm
Antal sidor: 158
Kategori: Management