Guds finger på västerländsk kristenhet del 2

148 kr st

Efter att ha rest runt i Svensk, Amerikansk, Asiatisk och Afrikansk kristenhet bekräftas det för mig hur stor motsättningen är mellan Guds skrivna ord och Kristi kropp på jorden.

I Guds finger på västerländsk kristenhet del 1 nämns faran över att framställa de föreningar som drivs av kristenheten som andligt sammanbindande. I del 1 nämns hur kristenheten ser varje förening som en avbild av den bibliska lokalförsamlingen och hur man framställer det institutionella som medlande mellan Gud och människa.

I denna bok – i del 2 – avslöjas tiondegivandet som fundament för denna Illusion. Föreningsmedlemmar låter sig styras av sitt samfund i samma utsträckning – eller i vissa fall mer – än man låter sig ledas av Guds Ande. Och för att hålla föreningarna och samfunden vid liv krävs… pengar. Därför undervisar man att tiondegivandet kan offras som just pengar, trots att bibeln säger att tiondet är en fråga om mat.

Om du är en av dem som fortfarande tänker originaltankar med Gud så kommer den här boken att bli till välsignelse för dig.

Kenneth Boork

Guds finger på västerländsk kristenhet del 2
Författare: Kenneth Boork
Artnr: 9789186215835
Vikt: 246 gram
Leveranstid: 2-3 dgr
ISBN: 978-91-86215-83-5
Förlag: GML Förlag
Bandtyp: Mjukband
Format: 148-210
Antal sidor: 148
Kategori: Religion