Trädgårdsanläggning

325 kr st

Den här boken är gjord som hjälp i undervisningen i trädgårdsanläggning/skötsel, för gymnasiet och vuxenundervisningar. De olika ämnena sammanfattas på ett sätt som gör att sammanhanget dem emellan syns.

Boken är till hjälp för den som vill anlägga sin trädgård själv, men kan också användas som en plattform för vidare studier. Det är upp till var och en att betona den del i boken som stämmer till den aktuella kursens innehåll. Dessutom rekommenderar jag att använda andra mer djuplodande böcker där det behövs, som t ex historia. Boken ger en beskrivning av projekt från planering till skötsel och parallellt med den refereras till Anläggnings AMA, som är branschens regelverk vid alla entreprenader. På det sättet blir det lättare att förstå de arbets och skötselbeskrivningar alla kommer att få arbeta med. Ett antal läroböcker i detta ämne kan alla komma fram till olika slutsater i somliga frågor, delvis beroende på omständigheter som växtzoner, regelverk, beställare, trädgårdsstilar mm. Därför har jag utgått från: bl a, fakta om växter/och jord, de regler som finns och inte minst, de behov som beställaren har. Olika beställares behov och önskningar får man lära sig mycket av vid byggmöten, besiktningar och anbudsupphandlingar. Slutsatserna som redovisas här kommer efter en trädgårdsteknikerexamen, 20 år inom trädgårdsanläggning både som yrkesarbetare, arbetsledare och i företagsledning. De senaste ca 10 åren har jag undervisat i ämnet i gymnasiet och kurser för vuxna. Undervisning för mig är mindre att lära ut absoluta fakta, än att lära ut ett sätt att, med hjälp av ämneskunskap kunna resonera sig fram till den lösning som passar olika beställares behov och som görs inom de olika regler som finns. Slutligen är det bättre att eventuella fel i boken diskuteras, än att den förbigås under tystnad, under diskussion lär man sig ju i alla fall något.
Göran Åhlander

Trädgårdsanläggning
Författare: Göran Åhlander
Artnr: 9789186215293
Vikt: 405 gram
Leveranstid: 3-5 dagar
ISBN: 978-91-86215-29-3
Förlag: GML Förlag
Bandtyp: Mjukband
Format: 210 x 297 mm
Antal sidor: 118
Kategori: Facklitteratur