Resa mot okänd framtid

152 kr st

Jag heter Harri Jalonen och är filosofie doktor. Jag föddes i Åbo 1934. Som följd av kriget mellan Finland och Sovjetunionen skickades jag och min bror till Sverige som krigsbarn1941. Jag växte upp hos goda fosterföräldrar. Vid tiden för värnplikten sökte jag till flygvapnet som fältflygare och var även verksam som flyglärare. Som följd av ett flyghaveri skadade jag en ryggkotaoch beslöt mig för att ändra yrkesinriktning. Jag studerade till byggnadsingenjör på tekniskt gymnasium och var aktiv i byggbranschen i nära tio år. Men mitt flygintresse ledde till attjag yrkesmässigt gick tillbaka till civil luftfart. Mina huvudsakliga anställningar har varit chefsinstruktörvid Kungliga Svenska Aeroklubben, KSAK, avdelningsdirektör vid luftfartsinspektionen och universitetslektor vid Lärarhögskolan i Stockholm med ansvar för flyglärarutbildningen och sedermera universitetslektor vid Högskola Väst i Trollhättan.

Mitt intresse för relationen människa – teknik, innebar att jag på fritid studerade beteendevetenskap vilket ledde till att jag disputerade med en avhandling som behandlade relationen flygutbildning och flygsäkerhet.
Har utgivit följande facklitteratur: Elevhandbok 1972 (KSAK); Lärarhandbok 1977 (Luftfartsinspektionen/LIBER); Flygsäkerhetsattityder (Transportforskningen); Human Factors i flygutbildning (Ykespedagogiskt seminarium vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm); Flyglärarhandbok 2010 och Andra upplagan med tillägg 2013 (Svenska Flygutbildarföreningen.)

Resa mot okänd framtid
Författare: Harri Jalonen
Artnr: 9789187247996
Vikt: 159 gram
Leveranstid: 2-3 dgr
ISBN: 9789187247996
Förlag: GML förlag
Bandtyp: Mjukband
Format: 148-210
Antal sidor: 92
Kategorier: Lyrik, dramatik, essäer, Memoarer och biografier