Bilder från Järvafältet

120 kr st
Fotografierna i denna bok är tagna mellan åren 1953 och 2007 på de marker som tillföll Stockholm år 1949 då Spånga socken inkorporerades med Stockholms stad. De gränser som jag här hållit mig inom är Akallavägen i väster fram till Kymlingelänken i öster. Enköpingsvägen, den gamla E18 är med några undantag gräns i söder. Den bebyggelse som då fanns inom området var de stora gårdarna Hästa, Akalla, Husby, Kista, Granby, Eggeby, Ärvinge och Kymlinge samt de mindre gårdarna Granholmen och Berggården. Under senare delen av 1900-talet har omfattande exploateringar förändrat stora delar av detta område. Efter att tidigare ha varit en levande jordbruksbygd så har nu tät stadsbebyggelse med industrier och ett högteknologiskt centrum vuxit upp där.
Bilder från Järvafältet
Författare: Karl-Erik Fridzén
Artnr: 9789186215040
Vikt: 200 gram
Leveranstid: 3 dagar
ISBN: 978-91-86215-04-0
Förlag: GML Förlag
Bandtyp: Mjukband
Format: 225 x 155 mm
Antal sidor: 63
Kategorier: Historia, historiska berättelser, Geografi och resor, Konst och musik, Samhälle, politik o debatt