Älska barnet innan det föds

160 kr st

När blir vi till

och hur långt tillbaka kan vi söka vårt ursprung? Blir vi till vid våra föräldrars första uttalade önskan om ett barn, vid samlagets befruktning, vid äggets implantation i livmoderväggen, vid den första registreringen av vår kontur på en ultraljudsbild, vid moderns förnimmelse av vår första fosterrörelse, vid vårt förlösande till omvärlden eller vid vår successiva psykologiska födelse under första levnadsåret?
Det är kanske inte är möjligt att ange en bestämd tidpunkt för vår tillblivelse. En sådan bestämning leder till insnävning av vårt förståelseperspektiv
och förlust av vår helhetsförståelse.
Men vi kan ändå inte undfly en insnävning av vårt perspektiv då vår uppfattning ofrånkomligt präglas i en naturvetenskaplig eller humanvetenskaplig
riktning beroende på vårt förhållande till dessa vetenskapliga paradigm.

Texterna i boken rör sig kring dessa frågor och söker besvara dem utifrån ett humanvetenskapligt förståelseperspektiv som utvecklats till en morbarnterapeutisk behandlingsmodell.


Rolf Karlsson är legitimerad läkare och specialist i barn- och ung-domspsykiatri och har i 35 år arbetat med barn, ungdomar och vuxna vid barnpsykiatriska verksamheter och i egen mottagning. Vid sidan av barnterapeutiskt arbete är han anlitad handledare och föreläsare samt sakkunnigt vittne vid rättsliga tvister om vårdnaden av barn. Tidigare arbetat i palestinska flyktingläger och med gömda apatiska flyktingbarn i Sverige.
Han har hållit föredrag vid WAIMH (World Association for Infant Mental Health) världskongress i Tammerfors -94 samt vid nordiska och nationella
barnterapikongresser.

Älska barnet innan det föds
Författare: Rolf Karlsson
Artnr: 9789187247866
Vikt: 125 gram
Leveranstid: 2-3 dgr
ISBN: 9789187247866
Förlag: GML Förlag
Bandtyp: Mjukkband
Format: 148-210
Antal sidor: 78
Kategorier: Facklitteratur, Samhälle, politik o debatt