Det Ryska Fälttåget

167 kr st

Släkten Belfrages svenska historia omspänner den yngre Vasa- och Karolinska tidens senrenässans och barockens tidevarv. En tidsperiod som kännetecknades av en desperat kamp för att hävda Sverige som stormakt, en kamp som vi i längden saknade resurser att hävda. Följden av denna desperata kamp följdes av ett ofattbart lidande, inte bara för dem som deltog på slagfältet utan även för de hemmavarande som till följd av de många krigen drabbades av fattigdom, sorg och bedrövelse. 

Det ”krigiska” i min släkts historia syftar på att en enda släkt under två generationer genererade 14 officerare i Karl den XII armé.

Presskommentarer: Som skribent i Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek kan jag konstatera ett aldrig sinande intresse för vår svenska stormaktstid, i synnerhet slaget vid Poltava liksom de militärstrategiska skeenden i övrigt.

     Mera sällan belyses indelningsverkets organisation och ledning vilket författaren ingående belyser. Som före detta yrkesofficer fäster jag mig särskilt vid det militära ledarskapet och de enskilda officerarnas livsöden. En militärhistorisk skildring som gör ”Det Ryska Fälttåget,” dess historia synnerligen unik.

Torbjörn Rimstrand, före detta överstelöjtnant och huvudlärare i militärhistoria vid Försvarshögskolan.


Det Ryska Fälttåget
Författare: Bengt Belfrage
Artnr: 9789188173812
Vikt: 302 gram
Leveranstid: 2-5 dgr
ISBN: 978-91-88173-81-2
Förlag: SMI förlag
Bandtyp: Mjukband
Format: 148 x 210
Antal sidor: 184
Kategorier: Historia, historiska berättelser, Skönlitteratur